كلنيك مشاوره همراز - حرف زدن با خود
مشاوره در زمينه ی : فردي ، خانوادگي ، ازدواج ، تحصيل ، رفتار و گفتار ، اختلالات جنسي و ....

   حرف زدن با خود

.............................

آیا تاکنون با خود حرف زده اید و می دانید حرف زدن با خود نشانه ي چیست؟
آیا کسانی که با خود حرف می زنند به بیماری خاصی مبتلا هستند و یا اینکه دلیل خاصی ندارد.
اگر با خودتان حرف می زنید ، بدانيد كه نامتعادل نیستید.
گروهی از پژوهشگران کانادایی در تحقیقات خود نشان دادند که حرف زدن با خود به معنی عدم تعادل روحی نیست ، بلکه به فرد کمک می کند که خود را کنترل نموده و مي تواند رفتارهای تنشی را کاهش دهد.
حتما در مسیر رفتن به اداره زنان و یا مردانی را دیده اید که مشغول حرف زدن با خود هستند.
مشاهده ي این صحنه بی شک شما را به این فکر می اندازد که این افراد از یک مشکل روحی رنج می برند.
این در حالی ست که گروهی از محققان دانشگاه تورنتو در بررسیهای خود نشان دادند که حرف زدن با خود برخلاف آنچه که تاکنون تصور می شد به معنی عدم تعادل روحی نیست ، بلکه می تواند به افزایش خود - کنترلی و کاهش رفتارهای تنشی فرد کمک کرده و فرایند تصمیم گیری را بهبود بخشد.
این محققان با انجام یکسری تست بر روی گروهی از داوطلبان به این نتایج دست یافتند.

در برخی از این تمرینات از داوطلبان خواسته شد که با خود حرف بزنند و به طور مرتب یک کلمه را با صدای بلند تکرار کنند.
کسانی که می توانستند با خود حرف بزنند به طور مرتب نتایج بهتری در تستها به دست می آوردند و شرایط بهتری را نسبت به داوطلبانی که از حرف زدن با خود منع شده بودند نشان دادند.
مایکل اینزلیخ سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص توضیح داد : ما شاهد بودیم مردم وقتی مشغول انجام کاری هستند و نمی توانند از ندای درونی استفاده کنند و با خود حرف بزنند ، اغلب به روش تنشی تری عمل می کنند.

از دیرباز همه ي ما میدانستيم افرادی وجود دارند که یک نوع مکالمه ي درونی با خود دارند اما تاکنون اهمیت این عملکرد روشن نبود.
اکنون دریافتیم که با این روش افراد به طور مرتب پیغامهایی را به درون خود ارسال کرده و درباره ي آنچه که انجام می دهند با درون خود مشورت می کنند .
بر اساس گزارش ای. مکس هلث، این محقق افزود : حرف زدن با خود ، برای مثال به خودمان می گوییم که : باید به دویدن ادامه دهم حتی اگر خسته باشم و یا وقتی از رژیم غذایی استفاده می کنم دست از خوردن بردارم حتی اگر هنوز یک تکه کیک دیگر باقی مانده باشد.
تمام این پیغامها تنها در سطح افکار ما وجود دارند و اغلب به صورت ساکت میان ما و درون ما از طریق یک ارتباط فکری مبادله می شوند ، اما کسانی هم هستند که این مکالمات را با صدای بلند با خودشان انجام می دهند.

آزمایشات نشان داد که این گفتگوی درونی مفید بوده و بسیار رایج است .

عشق گر خواهی،بباید خویش را شیدا کنی

خویش را باید بسوزی،عشق را پیدا کنی

دردها باید کشیدن، رنج ها باید چشیدن

خویش را باید بسوزی، عشق را باید بسازی

پايان

منبع : http://www.gtalk۸.ir

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
كلنيك مشاوره همراز

 

 RSS


صفحه اصلي مشاوره همراز

......................................

مترجم وبلاگ